Administratie


Financiële administratie

Wij kunnen uw totale administratie verzorgen. De geautomatiseerde verwerking doen wij met Exact, een zeer goed en modern financieel administratieverwerkingsprogramma. En het maakt ons niet uit of u dat nu in een schoenendoos aanlevert of digitaal. Samen met u bepalen wij hoe de administratie moet worden opgezet. Samen met u bepalen wij hoe die moet worden verwerkt en beheerd. Wij kunnen allerlei denkbare en gewenste rapportages verzorgen die u nodig hebt om uw bedrijf optimaal te laten draaien. En waar moet u zoal aan denken?

Wij kunnen voor u:

•        de administratie opzetten;
•        de administratie invoeren;
•        de jaarrekening samenstellen;
•        de omzetbelastingaangifte verzorgen;
•        de vennootschapsbelastingaangifte verzorgen;

eventueel tussentijdse rapportages verzorgen (voor investeringen, de bank etc.);
cijfers van het verslagjaar herleiden naar toekomstig beleid.

Salaris administratie

Wat is er belangrijker in uw bedrijf dan dat uw werknemers elke maand op tijd het juiste salaris op de juiste rekening krijgen bijgeschreven? Oke, uw bedrijfsresultaat natuurlijk. Maar de salarisbetaling komt dan toch zeker wel op de tweede plaats. Een altijd lastige klus.
En wij kunnen het weten. En wat wij ook weten is dat wij die last van uw schouders kunnen nemen. Dat moet toch een prettig idee zijn. De klus wordt geklaard en u hebt er helemaal geen omkijken meer naar. Nou ja, bijna niet natuurlijk. Maar alles wordt geregeld door deskundige mensen, die het ook nog eens leuk vinden om te doen. Waarom? Omdat het hun werk is. Ons werk dus.

Wij verzorgen voor u:

 • De maandelijkse verwerking van de salarisstroken.
 • De loonjournaalpost.
 • De (concept)aangifte loonheffing.
 • Andere door u gewenste overzichten.
 • Het jaarwerk (aanlevering bij de Belastingdienst en het UWV).
 • De jaaropgaven voor de werknemers.

Maar wij kunnen als u dat wilt nog meer voor u doen, bijvoorbeeld:

 • Adviseren bij het toepassen van de CAO.
 • Het maken van arbeidscontracten.
 • Het verzorgen van de ziek- en herstelmeldingen.
 • Het aan- en afmelden bij het UWV en het ziekenfonds.
 • De administratie inzake de bedrijfstakeigenregelingen (pensioenfonds etc.).
 • Het aanmaken en aanleveren van de (digitale) betaalopdrachten.
 • Controle op het toepassen van de diverse afdrachtverminderingen en loonkostensubsidies.

Wilt u meer weten of een afspraak maken? Dat kan. Neem gerust vrijblijvend contact met ons op.